Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Έλληνας κατέκτησε το χρυσό στη Μαθηματική Ολυμπιάδα

altO Γιώργος Bλάχος από το Παγκράτι Καλαβρύτων, επέστρεψε με το χρυσό μετάλλιο από την 52η Διεθνή Μαθηματική Oλυμπιάδα, που διεξήχθη στο Άμστερνταμ. 
Αυτή δεν ήταν η πρώτη του διάκριση αφού είναι μεταξύ των πρώτων σε όλους τους διαγωνισμούς που έχει συμμετάσχει σε Βαλκανικό Μεσογειακό και Παγκόσμιο επίπεδο.


 http://lefteria.blogspot.com/2011/10/t-b-52-o.html#more


Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

The Greek Crisis - The full truth in chronological order!

(Note: 100% of the information below has been drawn from different web sources and cross-checked. i just put it in chronological order and claim no ownership of any of the statements)

The manipulation of Greek people by their leaders in cooperation with the foreign "creditors" goes back a long way. Starting in 1824, after the 1821 revolution of the occupied Greece against the Turkish domination, which led to the freedom of Greece (a loan was given of 770 millions in French currency, from which the banks kept over 300 millions, and the rest went to the pockets of army officials).

In 1913, the Greek army shed blood and managed to free the railroad Thessaloniki-Constantinople ...; until the French decided that, since they were our "allies", they should have a portion of that. However, they knew they couldn't ask for a land that was Greek, so they forced Greece to pay for it. Greece was pressured by "ally" France to borrow money, 8 million in dollars, to pay for a land that was freed by the Greek army forces alone

In 1920s, the Greek Army had secured Smyrna and the Asia Minor coast, while the Italians and Russians were selling weapons to the Nationalist Turks under Kemal Attaturk and the British and French had negotiated a separate peace. After being encouraged by their European 'friends', the Greek Army finds itself isolated in central Turkey, where they are defeated by the forces of Kemal Attaturk and forced to flee to the shores of the Aegean. In their wake they bring with them thousands of Greek and Christian citizens of the Ottoman Empire who fear that the advancing Turks would massacre them. While the French, British, Russians and USA watch in the harbor, waiting to sign contracts with the new Turkish government, the city of Smyrna is burned. Approximately 30,000 people are murdered in Smyrna, among them the Greek Orthodox Archbishop Chrysostomos who had been hacked to death by a frenzied mob. (See Smyrna 1922: The Destruction of A City by Marjorie Housepian Dobkin http://www.greecetravel.com/smyrna/)

The disaster and burning of Smyrna by the Turkish meant the end of the 3.000 years of Hellenic presence in Asia Minor. A million refugees, who were middle-class Greeks, went to Greece in complete poverty. More than 150.000 Greeks of the Pontus region and more than 400.000 Greeks of Asia Minor died in the massacres. The Asia Minor Disaster led to loans of 992 millions in French currency.

During the early 1940s, Berlin, in order to have financial means of securing its strategic objectives in the Balkans, the Mediterranean basin and Libya, had imposed the strictest conditions on Greece, under occupation, to finance and feed the German armies active in the area. Greek agriculture was almost entirely feeding the German armies in the Libyan front. 

As a result, in 1941 Greece was in famine, with thousands of Greeks dying on the streets. London, on the other hand, had decided against supplying foodstuff to the Greek population in order to encourage them to resist. 

This was a source of stress for Germans, who feared public unrest. The problem was also high on the agenda of the Italian/German Financial Summit in Rome, during March 1942. It was at this point that the Italian banker and Regent in Greece d'Agostini proposed that Greece "borrows" as a country in order to confront its problems. This meant that the impoverished Greek State, under occupation, would be forced to borrow from both Italy and Germany in order to be able to pay for the German military forces. A literally FORCED LOAN of 1,5 billions.

The agreement for the loans was signed on March 14 1942 by Altenburg and Gidzi - Regents of the two occupying powers (Italy and Germany). There were no invitations issued to the Greek Government and there were no Greeks present. Altenburg announced the loan to the Greek Government through his note 160/23.3.1942.

The agreement stipulated the following:

·       (Article 2) The Greek Government is obliged to pay the German occupation forces 1.5 billion drachmas every month.

·       (Article 3)  Any withdrawals by the Greek Government from the Bank of Greece over and above that amount would be considered by the Italian and German Government as a drachma loan, with 0% interest.

·       (Article4) The loan will be payable l a t e r.

·       (Article 5 ) The agreement will come into operation retrospectively from January 1 1942.

This 'agreement' was drafted by the Italian and German governments and was imposed on the Greeks. 

Greece opposed. Greece, in all three international Conferences that took place following the defeat of Germany, i.e in 1945 in what was called the reparations conference, in the 1946 conference that took place in Paris and in the November 1947 Major Powers Conference, separated the issue of the loan from the question of war reparations and asked for its repayment. It has continued to demand the repayment of the loan ever since (1964, 1965, 1966, 1974, 1991, 1995).

Germany has consistently rejected the Greek demands for justice, with arguments of no legal or logical substance. Their final argument has been that such claims have become redundant after 50 years - overlooking the fact that Greece first raised the issue in 1945.

Germany today must remind itself that the very imposition of the loan was against Article 49 of the Hague Convention  (1909) which is still in force today. 

Germany should remind itself that its occupation of Greece increased inflation in that country by 15.000.000% - a world record not broken since. Inflation caused the forced loan to be raised to 8 billions.

The Italian Gidzi acknowledged this situation stating "Greece is being squeezed like a lemon". Mussolini, himself, is quoted as saying: "Germans stole from the Greeks even their shoelaces"! And the German Minister of Finance Funk, in June 1943, wrote in an article: "Greece suffered from this war more than any other country".

Greece is still not compensated for Germany's war crimes and cultural treasures stolen by the Germans.

-This article by Tasos Iliadakis, Phd in Sociology and Political Science, was first published on January 25 2010 in the daily paper 'The Country' in Crete and was translated by Michael Youlton of ILR (March 1st 2010).

The President who started the major downfall of Greece by borrowing money without the people's consent, or even awareness: Andreas Papandreou (1919-1996).

Who was he? 

His grandfather was Zygmunt Mineyko, Polish-Jew. Zygmunt's daughter was 
Zofia (Sophi) Mineyko, who married George Papandreou and had a son, Andreas Papandreou

http://pages.interlog.com/~mineykok/info.html#ZygmuntMineyko1

Andreas in 1941 started his studies in America and married in 1951 the Amerikan-Jew Margaret Chant.

Andreas and Margaret make children, including George Papandreou, today elected prime minister. 

Andreas Papandreou was funded in 1974 by the bank of Rockefeller (Chase Manhattan Bank) with 100,000,000 dollars for the construction of PASOK (a party that became one of the 2 strongest political parties in Greece). Here is the contract:

chasemanhattanpapandreo.jpg

Common sense says that if a banker gives U.S. dollars, they want their money back with interest.

Andreas, of course, becomes Prime Minister of Greece, in 1981. 

What did he do?

He put a padlock on large enterprises of Greece (izola, pitsos, elinda, etc etc) (=industries closed forever) through the increase of wages and benefits in double its original amounts, without lowering the taxes the companies paid so as to create a balance. Greece's production and industry was hit to the point of no return.   
Besides that, he increased by 1000% the public employees who do not produce revenue for the state (like the industries did). He expanded this way the bureaucracy rendering it more difficult to start a business in Greece.   
Results: the country has no revenue (no money from production and industries) but it has costs (to pay public employees). Next step (which was the plan) was to borrow from "familiar" banks (and to repay the obligation to Rockefeller).  

Greece for the first time in the history of over 200.000 years of existence reaches the point of consuming more than it produces. Andreas borrowed money and created a debt of over 100 billion rendering Greece captive to the Banks with no hope of returning the money since he destroyed healthy revenues. 

See the document above certifying that Andreas Papandreou in 1974 signed a pact with the U.S. and Rockefeller and the details of the agreement.   
"Privacy 7271/NSA/1158-AR/29"   
What the text says:        
1. The selected retirement of the establishments of Greece will be decided only by the U.S.government. Andreas Papandreou is only allowed to give verbal deviations.   
To satisfy the Radicals (left)  he can allow voters to review the defense agreement between Greece and USA.  
3. Minimize the power of the Communist Party of Greece. This reduction should not exceed the limit agreed with fellow KGB.   
Small verbal "conflicts" with NATO and the EEC are allowed, but not open warfare.  
5. The link between U.S. and Greek government will be to reassure NATO officials.   
6. (Deleted with a marker)   
7. If and when desired by the group Question mark weapons stored in Greece will be replaced or exchanged with new nuclear ones.   
9. When the CIA and DIA need weapons for covert operations abroad, the government of Papandreou will make sales and transfers to the prices then in force. We be informed by the logistics (armed forces) of U.S.A.                                    
10. The Papandreou government will not raise the issue of Cyprus (The Turks attacked and occupy half of the island) so there will be lack of problems with Turkey.   
14. The tolerance of terrorism and (the rest quenched with a marker)   
11. The economic issue will be regulated by Brian Crosier. Companies that support Papandreou, will provide 100,000,000 dollars for the creation of the new party. (Have 3 words deleted) ARAMKO (also deleted 2 words with a pen), of Wall Street is (1 word deleted). Banks: Chase Manhattan Bank (4 words deleted)   
Signature   
Andreas Papandreou   
The document was signed in August 1974. 

Once again, common sense says that if a banker gives U.S. dollars, they want their money back with interest.

So USA decides for Greece and Andreas is only allowed "verbal deviations". Andreas, of course, must return the "favor" -to Rockefeller- by starting to borrow money from them to make Greece captive of the banks, so the country can be taken advantage of later ( ...;now!).

The governments that followed, always in cooperation with the private banks that supported them, continued the destruction and selling of Greece through the same system of loans and always WITHOUT the Greeks' knowledge and consent.

In 1998, Prime Minister Simitis created the Public Debt Management Agency
and then assigned to this Agency the management of the debt, previously managed by the General Accounting Office. WHY; The Public Debt Management Agency had a 5-member Board, in which 4 authorized the General Manager to make independent decisions on whether we need loans- how much we need - at what rate we'll get it -what conditions and where.
Manager: PETER CHRISTODOULOU, employee OF THE GOLDMAN SACHS!

In 2001, Simitis chooses, out of other options, the most despicable way to enter the European union. The government "hires" (pays 300 million to) Goldman Sacks, the vampire firm, to hide a loan of just 1 billion. In the meantime, let's try to believe that the poor countries of Europe did not have any idea about this and about Greece's economy. Was Greece ever a threat? A country whose production, as we said, was hard hit? NO. The European countries did not care about this, because the money from the loans they gave to Greece went straight back to them through imports VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi, Bosch, Siemens, Miele, AEG, Lidl, Renault, Peugeot, Citroen, Carrefur, weapons, trains, vessels etc.

Greece owes less money than Norway, Netherlands, Italy, Belgium, USA, Japan, UK, Spain, France, etc. http://www.economist.com/content/global_debt_clock

Even though, Greece's debt was and still is less than many other countries, Greece was severely attacked. Why? If you look at Greece's mineral wealth, you might get the point of what they are really after: http://www.scribd.com/doc/52680710/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%9F%CE%A0%CE%A5-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%A32-1#archive

Through market games, such as CDS (Credit Default Swaps), and attacks against the reputation of Greece's economy (in other words, playing the game of the induced and promoted 'bankruptcy' of the country), Goldman Sacks, Deutsche Bank, JP Morgan, and others of less power, won billions at the expense of Greek people (not at the expense of the corrupted governments).

On 27/5/2011 people requested that the government provides a list of the loans received and the amount of money returned.

All powerful political parties, PASOK - ND - LAOS, refused! Why?

Either the government did not take any loans or the money went into the pockets of the politicians. This debt is, therefore, questionable on so many levels. Greek people got next to nothing in this 'game' and paid for all of it.

- How is it possible for the private Greek banks to have borrowed a total of 108 billions at a 1% rate -using as guarantee the Greek public sector of a "bankrupt" country? ...;Obviously, the Greek leaders must be plain idiots compared to the Greek banks, since they borrow money at a rate of f 5.8%, according to the first Memorandum, and recently higher.

The fairy tale of Greeks not paying back the loans ...;

Greece is a classic example of victimization by the transformation of the Western economy into an imperialistic "debtocracy", not only because it has been paying back the same loans again and again, but because with these loans (whatever money did not go to pockets) it purchased military equipment and products of the countries that lent the money! 

If you consider that from 1994 to 2010 Greece paid back 571 000 000 000 (five hundred seventy-one billion euros), you can maybe imagine WHAT Greek people have actually paid for the last 200 years!

The Greek people have been paying back 200 times the value of loans, some of which the country never got, or at least not in full, and some were forcefully imposed. The truly needed loans were financial 'crumbs' given to fight for people's independence, which have been paid back in full and more! 


Greece even compensated Ottomans who illegally occupied for 4 centuries, for the any losses caused by the virtuous Greek revolution of freedom.
Greece, in turn, was never paid by the thieves of the German Reich that stole fortune of Greece, devoured the wealth, the resources and ravaged the place and massacred the Greek people.

 
The Greek were prompt loan payers over the past 200 years! And what Germans, Austrians and Dutch are asking today, are only merely super-interest and repayments, and recapitalization of interest. They don't want the truth exposed, as they are the main offenders and those who benefited from the Greek wealth!

The offenders' story: "Greeks evade taxes" ...;(Really?)


Is there really so much tax evasion by the Greeks? We already mentioned that in Greece we have a disproportionate amount of public employees. They can't evade, since their wages are public. We have children and the many elderly (retired people can not evade either). There are about 1 million people who are free businessmen/ businesswomen. From this amount, 700.000 owe money and can't continue their business. The rest 300.000 people have professions such as doctors and lawyers, nothing to do with trade or production.  Draw your own conclusions.

Whose evasions are noteworthy? -Still, not the cause of any "crisis".

I doubt there is a country in the world that is more helpful and generous to immigrants than Greece, even illegal ones. Immigrants including Albanian people, who have tax-free work, have also bought properties in Greece and moreover transfer money to Albania. If the state requested their tax returns and opened their bank accounts to reveal the deposits and withdrawals, then the money they owe would probably cover the amount of Greece's debt.

Tax evasion of Jewish companies, who "by law" pay no tax. What kind of violation of the constitution is?
Attiki Odos - Rion - NATIONAL ROAD - NGOs - PENSIONS - AIRPORT EL.VENIZELOS - OTE telecommunications - postponement of 20% taxes for MEDIA commercials, the VODAFONE fine, rents of buildings, etc.

The Medium-term fiscal preposterous plan ...;

·      To dismiss124.000 public employees to save 250.000.000. At the same time 1.656 people of the Parliament, politicians and employees, cost 210.000.000.

·      A number of other parameters that violate basic human rights.

·       The sale of public buildings

·       The giveaway of mineral wealth, water, natural gas, sun & islands, opap lottery, elta, oil, Greek defense systems

·       Etc

 

- Above all laws is the Constitution that says that all Greeks are equal when it comes to law. Thus, the politicians who voted for immunity law and for the law on non-responsibility of ministers (laws saying that for the same violation, for which citizens go to prison, the politicians do not), are traitors and illegal, since they defy the Constitution. Their signatures are illegal and void. Greeks do not acknowledge them.

Greece belongs to the Greek people and not a few rogue politicians or clan of rogues, like governments and banks (and not the people) of France, Germany, Finland, Netherlands, USA, or the IMF. http://www.guardian.co.uk/business/2011/may/06/fears-euro-greece-prompt-secret-talks

Greeks don't ask from the offenders to show gratitude, because Greece gave them the light of civilization (for free!). Greeks only demand their freedom. If Greece belongs to the Greeks and the Greeks  n e v e r  put the country into debt or guarantees, then there can be no seizures against the assets of neither the people nor the country. Plain LOGIC!

- Can Greece be "saved" by paying back the loans? (...even though it would be unfair since the loans were forced on Greeks and illegally mounted). YES! Here are a few suggestions ...;

http://www.bing.com/videos/watch/video/how-greece-can-be-saved/654ywdb?cpkey=3cafb959-b0b5-46d8-ad47-6f611478d2f6%7C%7C%7C%7C

http://www.neurope.eu/articles/Greece-can-be-saved-by-a-click-in-politics-/107250.php

But, do 'they' want Greece saved? NO. Why? They want a piece of the cake. Islands, public sector, mineral wealth etc.

Wall Street Journal: Want to Buy a Piece of a Greek Island? Greece's Government Prepares to Sell Up to $42.9 Billion of Public Property ...;

http://maxkeiser.com/2011/06/01/wall-street-journal-want-to-buy-a-piece-of-a-greek-island-greeces-government-prepares-to-sell-up-to-42-9-billion-of-public-property-to-reduce-its-mountain-of-debt/


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ας στείλουμε ΟΛΟΙ καταγγελίες στους Δ.Οργανισμ. Ανθρωπ. Δικαιωμάτων -1 ΓΡΟΘΙΑ..

Καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα στους Οργανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Η βία και ο χημικός πόλεμος της αστυνομίας προς άοπλους διαμαρτυρόμενους όλων των ηλικιών, οι δήθεν αναρχικοί που είναι αστυνομικοί, οι υπογραφές της διεφθαρμένης κυβέρνησης μνημονίων, μεσοπροθέσμων κλπ. που δεν προστατεύουν εθνικά δικαιώματα -ενέργειες ΚΑΤΑ της θέλησης του λαού (άρα βιασμός της δημοκρατίας), μέτρα λιτότητας που καταπατούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (αξιοπρέπεια, ελευθερία, εργασία, δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες, δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.)

Αμνηστία (διεθνής) http://www.amnesty.org/en/contact (Amnesty International)

Ανθρώπινα Δικαιώματα http://www.hrw.org/en/contact-us (Human Rights Watch)  

ΟΗΕ http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ContactUs.aspx (UN)

Eρυθρός Σταυρός http://www.icrc.org/eng/who-we-are/contacts/index.jsp (Red Cross)

Report to the Human Rights Organizations:

The violence and chemical warfare of the police against unarmed protesters of all ages, The fake anarchists who are actually police officers, the signatures of the Greek corrupt government on financial contracts that do not protect our national rights -actions against the will of the Greek people and until recently without their knowledge (hence the violation of democracy) , austerity measures that violate basic human rights (dignity, freedom, work, entitlement to a standard of living adequate for the health and welfare, including food, clothing, housing, medical care and necessary social services, entitled to insurance for unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, as for all other lack of livelihood in the circumstances that are beyond our control)


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

The austerity measures could violate HUMAN RIGHTS of Greeks, UN expert says...

alt

Cephas Lumina, UN expert on foreign debt and human rights
30 June 2011 - 
The United Nations independent expert on foreign debt and human rights warned today that the austerity measures and structural reforms proposed to solve Greece's debt crisis may result in violations of the basic human rights of the country's people, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) reported.

"The implementation of the second package of austerity measures and structural reforms, which includes a wholesale privatization of state-owned enterprises and assets, is likely to have a serious impact on basic social services and therefore the enjoyment of human rights by the Greek people, particularly the most vulnerable sectors of the population such as the poor, elderly, unemployed and persons with disabilities," said Cephas Lumina, who reports to the UN Human Rights Council in Geneva.

"The rights to food, water, adequate housing and work under fair and equitable conditions should not be compromised by the implementation of austerity measures," he said, urging the Government to "strike a careful balance between austerity and the realization of human rights, taking into account the primacy of States' human rights obligations."

Mr. Lumina also called upon the authorities to maintain some fiscal leeway to meet its people's basic human rights, particularly economic, social and cultural rights.

"Tax rises, public expenditure cuts and privatization measures have to be implemented in such a way that they do not result in unbearable suffering of the people," he said.

"Debts can only be paid out of income," Mr. Lumina said. "A shrinking economy cannot generate any revenue and contributes to a reduced capacity to repay the debt. More time should have been allowed for the restructuring measures already in place to work."

The independent expert also called on the International Monetary Fund (IMF), the European Union (EU) and the European Central Bank (ECB) to remain aware of the human rights impact of the policies they design in attempting to resolve the sovereign debt crises in Greece and other countries.

"There will be no lasting solution to the sovereign debt problem if the human rights of the people are not taken into account," said Mr. Lumina, who serves in an unpaid capacity.


http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38901&Cr=austerity&Cr1=


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Βοηθήστε στη μήνυση κατά του χημικού πολέμου.. Citizens' lawsuit on Chemical War

Εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας της πλατείας Συντάγματος. 


Μετά τον χημικό πόλεμο που υποστήκαμε όλοι μας τις τελευταίες δύο μέρες αποφασίσαμε να κινηθούμε νομικά για την απρόκλητη και αναίτια σε βάρος μας χρήση χημικών. 


Όποιος θέλει να υποβάλει μήνυση ή να καταθέσει ως μάρτυρας μπορεί να προσέλθει σε εμάς κ να κινηθούμε νομικά όλοι μαζί με μία ενιαία μήνυση.

Η ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ! ΕΚΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΟΤΕ Κ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ. 

On behalf of the legal services of Syntagma Square.
After the Chemical War we have all endured for the last two days we decided to move legally against the unprovoked and unnecessary use of chemicals at our expense.
Anyone who wants to file a complaint or testify may come to us, so we can take legal action together with a single lawsuit.

 


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Χαρτες του ορυκτού μας πλούτου... Maps of Greece's mineral wealth...

Here's why the "crisis" was orchestrated by the foreign private bankers....

http://www.scribd.com/doc/52680710/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%9F%CE%A0%CE%A5-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%A32-1#archive


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

The Greeks who fight for true Democracy denounce the government for TREASON

Democracy is a Greek word and was born in Greece (true name= Hellas).
It means   Demo- (people)   -cracy  (power), POWER TO THE PEOPLE, -and not the private banks of the countries of the world.

In war the use of chemicals and the abuse of prisoners are banned... In the 'Democracy' of Greece they are allowed?????? 
pict14.jpgUnarmed citizens, children and the elderly, peaceful heroes of all ages, violently attacked by Police with the excuse of the FAKE anarchists, whose ID says COPS, sent by the corrupted government. 
pict39.jpg
pict13.jpg
A war within a country run by 'democrats' against innocent citizen-protesters! 269155_10150230638858181_340299793180_7463330_2650908_n.jpg

We don't want money. We, the real Greeks, fight for TRUE DEMOCRACY and FREEDOM, we fight for HUMAN DIGNITY of Hellas, Europe and the people of the world!! 

What the media will never show, you can see in this small sample of photos. There are hundreds more.

Greek people, peaceful and brave freedom-fighters all over Greece, we salute you!!!!!!

According to Article 134 paragraph 1 of the penal code, We denounce:

 1. George Papandreou, (Mason, born in USA), to be tried for Ultimate TREASON (for deceit on the 1st degree, the felony of the manipulation and defamation of Greece, for signing all the treasonous contracts)
 2. George Papakonstantinou, Ultimate TREASON (for being the well paid assignee of dirty Troika, and the felony of defamation and the fall of Greece)
 3. George Petalotis, Ultimate TREASON (for providing fascistic misinformation to the Greek people and the defamation of Greece assuming the role of Goebbels)
 4. Theodoros Pagkalos, Ultimate TREASON (for being a collaborationist against the Greek interests, in Imia Crisis, and the strives of Greeks)
 5. All those who have co-signed all or any of the treasonous contracts, bail-outs etc, to be tried for ULTIMATE TREASON.
JUSTICE, FREEDOM, DEMOCRACY, HUMAN DIGNITY  N O W !!!!

Europe, help us, NOT with money, spread the truth to your neighbour!!! Join the revolution! Denounce the private corporate banks of the world who enslave our children, our brothers, our sisters, our parents, all of us!


Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

The Black List of the Corrupted Greek Politicians...

Greeks don't want more money from the private banks of the different countries.. Greece survived over 200.000 years in history without borrowing.

Europe, keep your money and join our revolution to FREEDOM from private banks. We are only the beginning of the domino. They won't stop wanting more money and more countries to enslave, their god is MONEY and people are their slaves. We fight for true democracy, freedom and human dignity!!!!!!

Europeans and all humans cannot be slaves to the few who control the private banks and profit on your expense and your children's future!

The crisis of the S.H.I.P. countries (Spain, Hellas(=Greece), Ireland, Portugal) etc. are induced, thus fake. Greece owes less than other countries, they want our islands, our Makedonia (a completely Greek culture,as documented and fully proven in history and tangible evidence, and not slavic, for heaven's sake), and what is beneath them, the mineral wealth.

Economy, land, history, culture attacked or sold, by those who hide behind their banks and corrupted governments.. We don't hurt anyone, instead we always run to fellow humans to help.

Below are the tyrans who voted to borrow more money from 'hell' and sell our country against our will, while unarmed protesters were attacked violently by corrupted government's police forces.

The anarchists are fake, identified as police, sent to create chaos so then the special forces can beat and frighten away unarmed protesters and the elderly. What your media shows to you may be censored, if it is half of the above truth or completely distorted.

If you are aware of what is truly happening in Europe and the world and want to help Greece right now, you can contact the traitors listed below and ask them to correct their wrongs or immediately resign.

Or use us to learn and be ready to protect your own country! 
 

Pasok
 1. Ragousis Nikolaou Ioannis ragousis@pasok.gr
 2. Panariti Ioannou Elenihttp://www.prosperityunbound.com
 3. Mosialos Archonti Ilias http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/LSEHealth/whosWho/profiles/eamossialos@lseacuk.aspx
 4. Tsocli Constantinou Maria Glikeria http://www.mayatsoclis.gr
 5. Geroulanos Marinou Paulos http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/c108a135-0b26-4189-a797-7431fd708bf4
 6. Skandalidis Georgiou Constantinos kskan@pasok.gr
 7. Diamantopoulou Dimitriou Anna http://www.diamantopoulou.gr
 8. Papoutsis Dimitriou Christos papoutsi@otenet.gr
 9. Alevras Georgiou Athanasios http://www.alevras.gr
 10. Tsouras Aggelou Athanasios atsouras@otenet.gr
 11. Kouvelis Staurou Spiridon http://www.spyroskouvelis.gr
 12. Oikonomou Spiridona Pantelis http://www.poikonomou.gr
 13. Zouni Lamprou Panagiota (Pemi) pemizouni@gmail.com
 14. Loverdos Nikolaou Andreas http://www.loverdos.gr
 15. Chrisochoidis Vasileiou Michail http://www.chrisochoidis.gr
 16. Katseli Pelopida Loukia-Tarsitsa http://www.loukakatseli.gr
 17. Kaklamanis Christou Apostolos http://www.apkaklamanis.gr
 18. Apostolaki Georgiou Eleni-Maria http://www.apostolakimilena.gr
 19. Androulakis Grigoriou Dimitrios http://www.mimis.gr
 20. Xenogiannakopoulou Dionisiou Maria - Eliza http://www.xenogiannakopoulou.gr
 21. Efthymiou Dimitriou Petros http://www.petrosefthymiou.gr
 22. Papandreou Andrea Vasiliki http://www.vpapandreou.gr/
 23. Hitiris Gerasimou Tilemachos http://www.hitiris.gr
 24. Koutroumanis Spiridonos Georgios http://www.koutroumanis.gr
 25. Dalara Georgiou Anna http://www.annadalara.gr
 26. Gitonas Ioanni Constantinos http://www.gitonas.gr
 27. Papaioannou Ilia Miltiadis Β' papmilt@otenet.gr, mpapaioannou@parliament.gr
 28. Vouros Stefanou Ioannis http://www.giannisvouros.gr
 29. Charalabopoulos Ioanni Georgios-Ernestos http://www.haralabopoulos.gr
 30. Protopapas Ioanni Christos polxprot@otenet.gr
 31. Michos Spiridonos Lampros labmichos@gmail.com
 32. Moraitis Christou Athanasios http://www.moraitisthanos.gr
 33. Makrypidis Dionysiou Andreas makrypidis@makrypidis.gr
 34. Giannaka Dimitriou Sophia http://www.giannaka.gr
 35. Maniatis Anastasiou Ioannis http://www.maniatisy.gr/
 36. Reppas Panagioti Dimitrios http://www.dimitrisreppas.gr
 37. Constantinopoulos Constantinou Odysseas http://www.odysseasnet.gr
 38. Tsironis Michail Dimitrios http://www.dtsironis.gr
 39. Stasinos Sotiriou Pavlos p.stasinos@parliament.gr
 40. Papandreou Andrea Giorgos gpapandreou@parliament.gr
 41. Christofilopoulou Paraskevi http://www.christofilopoulou.gr
 42. Pagkalos Georgiou Theodoros http://www.pangalos.gr
 43. Aspradakis Michail Panteleimon http://www.aspradakis.gr
 44. Vrettos Spyridonos Constantinos http://www.dinosvrettos.gr/
 45. Katsifaras Ioanni Apostolos http://www.katsifaras.gr
 46. Spiliopoulos Georgiou Constantinos http://www.kspiliopoulos.gr
 47. Papadopoulos Ioannis Athanasios http://www.athanpapadopoulos.gr
 48. Triantafillopoulos Theodorou Andreas http://www.triantafillopoulos.gr/
 49. Togias Ioanni Vasileios togias@parliament.gr
 50. Tsonoglou -Villioti Paraschou Vasiliki tsonoglou@hotmail.com
 51. Agatsa Aristidi Ariadni http://www.ariaagatsa.gr
 52. chantavas Aristoteli Athanasios http://www.chantavas.gr
 53. Aidonis Evaggelou Christos xristos@aidonis.gr
 54. Kefalidou Dimitriou Charoula x.kefalidou@parliament.gr
 55. Kremastinos Thoma Dimitrios kremastinos@parliament.gr, kremastinos@gmail.com
 56. Nikitiades Nikolaou Georgios nikitiades@parliament.gr
 57. Zoidis Ilia Nikolaos http://www.nikos-zoidis.gr
 58. Kousournas Georgiou Eustathios http://vo.pasok.gr/kousournas
 59. Ntolios Paschali Georgios gntolios@parliament.gr
 60. Rentari - Tente Nikolaou Olga http://olgarentari.wordpress.com/
 61. Tsiaousi Panagioti Eleni http://www.tsiaousieleni.gr/
 62. Perlepe - Sifounaki Aggelou Aikaterini http://www.perlepe.gr
 63. Kedikoglou Aggelou Symeon http://www.symeonkedikoglou.gr
 64. Karanikas Dimitriou Ilias http://www.karanikasilias.gr
 65. Varvarigos Antoniou Dimitrios zak@parliament.gr , ppab@otenet.gr
 66. Katrinis Ioanni Michail http://www.katrinis.gr
 67. Koutsoukos Dimitriou Giannis j.koutsoukos@parliament.gr
 68. Antonakopoulos Georgiou Panagiotis antonakopoulostakis@gmail.com
 69. Dimitroulopoulos Pantazi Panagiotis http://vo.pasok.gr/takisdimitroulopoulos
 70. Sidiropoulos Georgiou Anastasios
 71. Gikonoglou Moschou Athanasios
 72. Tolkas Charalabous Aggelos info@tolkas.gr
 73. Kegeroglou Alexandrou Vasileios http://www.kegeroglou.gr
 74. Arnaoutakis Fokionos Stavros http://www.arnaoutakis.gr
 75. Parasiris Georgiou Fragiskos http://www.fparasiris.gr
 76. Stratakis Sophocli Emmanouil http://www.mstratakis.gr/
 77. Skrafnaki Grigoriou Maria info@mskrafnaki.gr
 78. Katsouras Spyridona Christos http://www.katsouras.gr
 79. Venizelos Vasileiou Evaggelos http://www.evenizelos.gr
 80. Kastanidis Georgiou Charalambos http://www.kastanidisharis.gr
 81. Arapoglou Anesti Chrysi chrysaar@otenet.gr
 82. Magriotis Asteriou Ioannis http://www.magriotis.blogspot.com
 83. Kaili Alexandrou Evdoksia-Eva http://www.evakaili.gr
 84. Vougias Alexandrou Spyridon http://www.vougias.gr
 85. Robopoulos Apostolou Thomas http://www.thomasrobopoulos.gr
 86. Geranidis Theodorou Vasileios geranidis@parliament.gr, geranidi@athserv.otenet.gr
 87. Arvanitidis Petrou Georgios http://www.garvanitidis.gr
 88. Pandoulas Christou Michail pandoulas@parliament.gr
 89. Argiris Ioanni Evaggelos http://www.eargiris.gr
 90. Oikonomou Socrati Athanasios http://www.thanasisoikonomou.gr
 91. Timosidis Ioanni Michail http://www.timosidis.gr
 92. Papoutsis Paschali Dimitrios http://www.dpapoutsis.gr
 93. Eminidis Constantinou Savvas http://vo.pasok.gr/savvaseminidis/
 94. Rovlias Christou Constantinos http://www.rovlias.gr
 95. Salagiannis Vasileiou Nikolaos http://www.Salagiannis.gr
 96. Theoxari Aristoteli Maria mtheoxar@otenet.gr
 97. Petsalnikos Ioanni Filippos http://www.petsalnikos.gr
 98. Gerekou Ioanni Aggeliki (Angela) http://www.gerekou.gr
 99. Moschopoulos Agathaggelou Spyridonas
 100. Floridis Diamanti Georgios http://www.floridis.gr
 101. Parastatidis Socrati Theodoros th.parastatidis@parliament.gr
 102. Koukoulopoulos Dimitriou Paraskevas http://www.koukoulopoulos.gr
 103. Athanasiadis Theodorou Alexandros athan8@otenet.gr
 104. Vlatis Nikolaou Ioannis http://www.vlatis.gr
 105. Beglitis Andrea Panagiotis http://www.beglitis.gr
 106. Farmaki-Geki Georgiou Aikaterini http://www.kfarmaki.gr
 107. Manolakis Christou Aggelos http://www.manolakis.gr
 108. Rigas Theofani Panagiotis http://www.prigas.gr
 109. Papamanolis Nikolaou Georgios
 110. Grigorakos Georgiou Leonidas http://www.grigorakos.gr
 111. Eksarxos Theodorou Vasileios http://vo.pasok.gr/eksarxos
 112. Sachinidis Dimitriou Philippos philippos@sachinidis.gr
 113. Nasiokas Panagioti Ektoras http://www.nasiokas.gr
 114. Karximakis Eleftheriou Michail http://www.karximakis.gr
 115. Sifounakis Odyssea Nikolaos http://www.sifounakis.gr
 116. Margelis Nikolaou Spyropanos smargelis@parliament.gr margelis@otenet.gr
 117. Kartalis Ioanni Constantinos grafeio1@kkartalis.gr
 118. Zisi Athanasiou Rodoula zisi@parliament.gr , rodzissi@otenet.gr
 119. Kouselas Ilia Dimitrios http://kouselas.parliament.gr
 120. Giannakopoulou Ioanni Constantina (Nantia) http://www.nadiagiannakopoulou.gr
 121. Voudouris Georgiou Odysseas http://www.odysseas-voudouris.gr
 122. Mantatzi Mouchamer Tsetin mantatzi@parliament.gr , mantatzi.tsetin@gmail.com
 123. Xinidis Georgiou Socratis s.xinidis@gmail.com , s.xynidis@parliament.gr
 124. Karydis Michail Dimitrios http://www.karydis.com.gr
 125. Mpenteniotis Anargirou Emannouil mpenteniotis@parliament.gr
 126. Niotis Dimitriou Grigorios niotis@ath.forthnet.gr , niotis@parliament.gr
 127. Lintzeris Georgiou Dimitrios http://www.lintzeris.gr/
 128. Diamantidis Dimitriou Ioannis http://www.gdiamantidis.gr/
 129. Tzakri Emmanouil Theodora http://www.tzakri.gr
 130. Theodoridis Ioanni Ilias ilias_theodoridis@hotmail.com
 131. Gioumatzidis Meletiou Vasileios vasgiouma@gmail.com
 132. Amoiridis Panagioti Ioannis www.g-amoiridis.gr
 133. Papageorgiou Andrea Athanasios http://www.thpapageorgiou.gr
 134. Mixou Constantinou Maria http://www.mariamixou.gr
 135. Othonas Othona Emmanouil http://www.m-othonas.gr
 136. Haci Osman Raif Ahmet ahmet.haciosman@gmail.com
 137. Petalotis Stylianou Georgios stigeo@otenet.gr , giorgos_petalotis@parliament.gr
 138. Vardikos Charalambous Pithagoras www.pvardikos.gr
 139. Bolaris Ilia Marcos http://www.bolaris.gr
 140. Koutmeridis Theodorou Efstathios http://www.koutmeridis.gr
 141. Tzelepis Georgiou Michail http://www.tzelepis.net
 142. Chaidos Ioanni Christos http://www.chaidos.gr
 143. Magoufis Efthimiou Christos ch.magoufis@parliament.gr
 144. Merentiti Dimitriou Athanasia http://www.merentiti.gr
 145. Tsonis Athanasiou Nikolaos http://nikostsonis.blogspot.com
 146. Antoniou Nikolaou Antonia (Tonia) http://www.toniaantoniou.gr
 147. Batzeli Georgiou Aikaterini http://www.kbatzeli.gr
 148. Papathanasi Constantinou Afroditi afropapathanasi@yahoo.gr , papathanasi@parliament.gr
 149. Drivelegas Constantinou Ioannis gdriv10@otenet.gr
 150. Lafazanis Georgiou Argirios http://argirislafazanis.blogspot.com/
 151. Damianakis Nikolaou Eftichios edamianakis@otenet.gr
 152. Skoulakis Georgiou Emmanouil http://skoulakis.blogspot.com
 153. Valirakis Ioan. Iosif http://www.valirakis.gr
 154. Tsouri Stefanou Elpida http://www.tsouri.gr
Rest
 1. Elisavet (Elsa) Dimitriou Papadimitriou 
 1. Dora Bakogianni
 2. Christos Marcogiannakis.
 3. Lefteris Avgenakis.
 4. Kostas Kilpidis.
 5. Giorgos Kontogiannis.


Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

The government's cops attacking peaceful strikers to stop the Greek revolution

Here are some of the puppets of the oligarchy that has started to enslave the world... 


alt


Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Manifesto of Support to Greeks from Spain! S.H.I.P Spain Hellas Ireland Portugal

Source:http://malestarcongrecia.blogspot.com/2011/06/manifiesto-de-apoyo-al-pueblo-griego.html

Traslation:

Manifesto in support of the Greek people 

Because from Malestar Barcelona, we sympathize with the
 Greek cause and its citizens, we present you with the following manifesto: 


These are times to revolt. Times of economic crisis, times of social change. Our governments are sold to the corporate class, or the markets as they call them, convinced that they would drag them along on your behalf. But they have dragged them along for your catastrofe. The bank has staked our savings without our consent, and now they lost them. At the time of recovering our savings, governments have invested our taxes without consulting us, and have also lost them. Our countries borrow to pay the 
games of the enterprise-class, selling our future. 


Our government sold us a world of prosperity and welfare in Europe, and only left us sorrow and misery. They have mortgaged our lives, our children and our grandchildren, and didn't even let us sign the contract. They are selling our countries without our permission. 
In our countries we do not see any speculator in prison, or even in the courts. I see no corrupt ruler condemned to return the money he swindled. I do not see any bank to return the money 
they swindled to their customersI do not see any media condemned by the censorship applied. 


Your country is being insulted. It is being sold to European politicians, private investors and the corporate class. The information that comes about your country is poor and manipulated, but you are giving an example of courage and perseverance in the world. Your revolution, like ours is unstoppable. Not for a national movement, this is something bigger. All of Europe is outraged, all Europeans feel discomfort. Your country is the first but not the last. In your situation are Ireland, Slovenia, Portugal and Spain, and as we go falling, more countries will be sold and outraged. 

Thus, from Spain, we encourage you the Greek people who gave birth to democracy, so that the revolution started by you, the citizens, will not stop. We encourage you to arrive to the end, and that from your nation, as it has happened in the past, democracy will flow worldwide. A true democracy where the people rule and not the markets, in which we can all work towards the state of welfare.

Profile

rhynehall

Το προφίλ μου

Go, my blog, and help destroy the world as it is... bring forth PEACE!.. FREEDOM!.. MORALITY!.. LOVE!

Powered by pathfinder blogs
Τελευταία σχόλια

Είμαστε οι πιο σκλαβωμένοι ελεύθεροι...
Angel del Arco Iris: Καλησπέρα, Γιάννη :) Σ'ευχαριστώ!...Είπα να μοιραστώ κάποια...

Είμαστε οι πιο σκλαβωμένοι ελεύθεροι...
ΓΙΑΝΝΗΣ JOHNPIT: Καλησπέρα σου Angel.....!!!! μας έλειψες ιδιαίτερα κορίτσι μου...